Groep 4

​​​Juf Mirjam (m.koning@atscholen.nl​)

Wat doen we in groep 4​

In groep 4 komen er o.a. een aantal nieuwe vakken aan bod. De leerlingen gaan nu werken met de methodes voor taal, spelling en begrijpend lezen. In het begin van het schooljaar zal dit nog veel onder begeleiding van de leerkracht gebeuren maar op den duur wordt er steeds meer zelfstandigheid van de leerlingen verwacht. Het schrijven in de schriften is ook nieuw voor de leerlingen. In groep 3 werd er hoofdzakelijk in werkboekjes gewerkt en nu krijgen de leerlingen voor ieder vak een apart schriftje. Daarnaast leren de leerlingen de hoofdletters schrijven, zodra de hoofdletter aangeboden en geoefend is moet de leerling deze hoofdletter ook toepassen. Na de kerstvakantie krijgen alle leerlingen een vulpen.

In groep 3 werd er uiteraard veel aandacht besteed aan het leren lezen. In groep 4 zal het technisch lezen verder worden uitgebreid met moeilijkere teksten/woordstukjes en we zullen meer aandacht besteden aan het lezen op tempo en het gebruik van intonatie. Dit schooljaar zijn we gestart met de nieuwe leesmethode 'Timboektoe'. Vanuit deze methode krijgen de leerlingen 4 leeslessen in een week. De eerste les oefenen we met allerlei leesopdrachten vanuit een werkboekje, in de tweede les lezen we in groepjes van 4 of 5 leerlingen van verschillende leesniveaus. Het lezen in groepjes zorgt ervoor dat de 'sterkere' lezers de 'zwakkere' lezers kunnen ondersteunen. Tijdens de derde les maken we gebruik van leeskaarten aangepast op het niveau van de leerling. De vierde les geeft ons de ruimte om met sommige leerlingen wat extra te oefenen. Daarnaast oefenen alle leerlingen met het computerprogramma van 'Timboektoe'.

Voor taal is dit jaar gestart met de nieuwe versie van Taal Actief. Deze methode vraagt van de kinderen een hoger denk- en handelingsniveau. Er wordt gewerkt in werkboekjes, maar ook in gewone schriftjes, waarbij het belangrijk is netjes en duidelijk leesbaar te schrijven.

Op het gebied van rekenen gaan de leerlingen grote sprongen maken. De plus- en minsommen tot 10 moeten nu geautomatiseerd zijn en deze moeten de leerlingen op tempo kunnen maken. We gaan dit uitbreiden met de sommen tot 20 (op tempo). Vervolgens gaan we ook de plus- en minsommen tot 100 oefenen. De tafels van 1 t/m 6 en de tafel van 10 worden dit jaar aangeboden en aan het einde van het jaar moeten de leerlingen deze sommen op tempo kunnen maken. Daarnaast oefenen we met het geld rekenen (centen en hele euro`s), het klok kijken (analoog en digitaal) en de leerlingen maken kennis met de liter, meter en kilo. Deze laatste onderdelen kunnen thuis ook goed besproken en geoefend worden.

Kortom; er wordt veel geleerd en gedaan in groep 4! Kom gerust na schooltijd eens binnen wandelen om de prestaties van de leerlingen te bekijken.​