Groep 7

​​​Wat doen we in groep 7​​

Rekenen: in groep 7 ligt het accent op breuken, kommagetallen en procenten. Daarnaast wordt er geoefend met cijferend rekenen en met grote getallen.

Taal: Er is veel aandacht voor het onderscheiden van verschillende woordsoorten. Voor begrijpend lezen maken we, naast de Kidsweek, gebruik van de methoden Lees Aardig en Goed Begrepen. Ook werken we dit jaar weer met de methode Blits, voor studievaardigheden.

Spelling:  In groep 7 worden bekende spellingregels herhaald en geoefend met moeilijkere woorden. Werkwoordspelling krijgt in groep 7 meer aandacht dan in groep 6. 

APC: we werken  ook dit jaar thematisch en proberen de verschillende vakgebieden (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek, tekenen, knutselen en muziek) binnen dit thema te integreren.

Engels: de kinderen krijgen 1 keer een paar lessen van native speaker miss Katie, daarnaast zal de leerkracht de lessen verzorgen. Soms sluiten de Engelse lessen aan bij de thema's van APC.

Kanjertraining: we herhalen we nu regels en afspraken die de leerlingen in voorgaande jaren hebben geleerd. We blijven vertrouwensopdrachten doen in de klas.

Verkeer: In de loop van het jaar gaan we ons voorbereiden op het schriftelijk verkeersexamen en het praktijkexamen.

En verder in groep 7:
- Er wordt 2 keer per week huiswerk meegegeven, dit kan maakwerk en leerwerk (APC/ topo) zijn.​
- We verwachten map en agenda elke dag op school.
- Elk kind houdt in groep 7 een boekpresentatie en een spreekbeurt. Verder maakt ieder kind een werkstuk.​


​