Engels op de basisschool

​​​In alle groepen op onze school staat Engels op het rooster. Dit met het oog op het grote belang van een goede taalbeheersing in onze (internationale) samenleving.

De leerkrachten van de groepen 1 t/m 6 bieden via ( prenten)boeken, liedjes en spelletjes de taal aan. In deze groepen is vooral het spreken en luisteren belan​grijk. We proberen Engels op een natuurlijke manier in ons onderwijs te integreren door bv. het welkom aan het begin van de dag of een les geheel of gedeeltelijk in het Engels te doen. Iedere dinsdag verzorgt de native speaker miss Katie de lessen Engels in de groepen 7 en 8. Naast spreken en luisteren wordt ook aandacht besteed aan het lezen en correct schrijven van woorden en zinnen.

Tweetalig onderwijs is een speerpunt van ​Alberdingk​​ Thijm Scholen. In het filmpje 'Today is Englsih Day' wordt uitgelegd wat de visie van tweetaligheid is en hoe dat er in de praktijk uit ziet.
​Thuis oefenen met uw kind?