Ouderbijdrage

De ouderbijdrage

 

Zoals u begrijpt kosten alle bovengenoemde activiteiten geld. Geld dat vanuit de school en de overheid niet beschikbaar is. Vandaar dat wij om een ouderbijdrage vragen en grote belangrijkheid geven aan de maandelijkse krantenactie. De ouderbijdrage is een vast bedrag per kind, en is inclusief het schoolreisje en schoolkamp. De ouderbijdrage is geen verplichte bijdrage, maar als u ervoor kiest niet te betalen kan uw kind helaas ook niet deelnemen aan de activiteiten of het schoolreisje/schoolkamp. U zult dan worden gevraagd om deze activiteiten apart te betalen. Dit om het eerlijk te houden voor de ouders die wel ouderbijdrage betalen.

Wat wordt er allemaal gedaan van de ouderbijdrage? Onder andere: 

* Eten en drinken voor de kinderen tijdens alle (sport)activiteiten
* Het huren van sport- en spelattributen voor bijvoorbeeld de Leukedingendag en het zomeravondfeest
* Sinterklaas op school inclusief de cadeaus voor de groepen 1 t/m 4
* Aanschaf materiaal voor versieringen 
* De afscheidsmusical van groep 8
* Schoolkamp groep 8
* Het schoolreisje 
* Excursies

Begroting 2017-2018:

Begroting 2017-2018.pdf

Specificatie bij begroting 2017-2018.pdf

De ouderbijdrage voor 2017-2018 bedraagt € 65,- voor één kind en € 105,- voor twee of meer kinderen.

U kunt de ouderbijdrage op de volgende manieren betalen:

* Onze voorkeur gaat uit naar automatische incasso. Bij de start van het schooljaar ontvangt u daar een brief over.
* Regelt u de betaling zelf? Dan ontvangt u een factuur en kunt u het bedrag overmaken op rekeningnummer NL19RABO0130096598 t.n.v. Augustinusschool Hilversum o.v.v. ouderbijdrage 2017-2018 en de naam en groep van uw kind(eren).

Brief ouderbijdrage 17-18.pdf


Wij verzoeken u te betalen vóór 1 december 2017​.

Als het betalen van de ouderbijdrage om wat voor reden voor u een probleem is, neem dan contact op met Michelle Verhaaff (penningmeester) of Louise van der Burg (directeur). DOEN! Wij zouden het namelijk erg jammer vinden als uw kind niet kan meedoen met de activiteiten. ​