Over Augustinusschool

​​​​​​De naam van de school zegt iets over de identiteit van de school. Augustinus werd geboren in Thagaste, een provinciestadje in Noord-Afrika. Hij leefde van 354 tot 430. Hij kon goed leren, zou vandaag zeker ‘hoogbegaafd’ heten en op school klassen overslaan. Hij werd een bijzondere kerkelijke leider. Hij was zijn hele leven leraar en leerling tegelijk. Augustinus hield van mensen, van gesprekken, van gezelligheid, van lekker eten en drinken, van muziek, van schoonheid. Hij is, zeker voor die tijd, een ruimdenkend kerkvorst. Hij zag de kerk niet als een instituut maar als een gemeenschap van mensen die vragen mogen hebben en onzekerheden, als ze maar op zoek willen naar wat hen ten diepste bindt: communicatie, eenheid, vrede, liefde en vriendschap.

 

Identiteit

De Augustinusschool geeft onderwijs vanuit een katholieke levenshouding en de daarbij behorende waarden en normen. We besteden veel tijd en aandacht aan katholieke feesten en gedenkdagen. Onze kinderen maken ook kennis met andere religies, zonder daarbij te oordelen of te veroordelen. Wij tonen respect voor ieders overtuiging. We willen een actieve bijdrage leveren aan de vorming van kinderen in sociaal, cognitief, creatief, sportief en theologisch opzicht. Onze school ligt in het gebied van de Emmausparochie. Een aantal ouders/verzorgers en kinderen van onze school rekent zich tot deze parochiegemeenschap. Dat die relatie ook tussen de school en de parochie bestaat zal dan ook niemand verbazen. Onze openings- en slotviering vindt plaats in de Emmaus. De pastor is daar nauw bij betrokken.

Wekelijks worden verhalen uit de methode Trefwoord gelezen. De symboliek van de verhalen en de tradities van de katholieke kerk en andere geloofsrichtingen komen aan de orde.