Vakantierooster

​2018 - 2019                                                                                  


Herfstvakantie                     22 oktober 2018 t/m 26 oktober 2018                              

Studiedag                            29 oktober 2018

Kerstvakantie                      21 december 2018 t/m 4 januari 2019

Studiedag                            30 januari 2019

Studiedag                           15 februari 2019

Voorjaarsvakantie               18 februari 2019 t/m 22 februari 2019

Studiedag                            27 maart 2019

Goede vrijdag                      ​19 april 2019

Pasen                                  21 en 22 april 2019

Meivakantie                         23 april 2019 t/m 3 mei 2019

Hemelvaart                          30 en 31 mei 2019

Studiedag                            24 mei 2019

Pinsteren                             9 t/m 11 juni 2019

Zomervakantie                    12 juli t/m 23 augustus 2019

 


Aanvraag extra vakantie en verlof

Kinderen zijn vanaf hun 5de jaar leerplichtig en ongeoorloofd schoolverzuim is strafbaar. Wij verzoeken u de vakanties te plannen volgens het vakantierooster. Mocht u buiten de schoolvakanties op vakantie willen dan dient u hiertoe een verzoek in te dienen.

Een formulier is bij de directeur van de school te verkrijgen of hieronder te downloaden. Vakanties onder schooltijd zijn alleen mogelijk als door de specifieke aard van uw beroep, het gezin niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kan. In dat geval mag de directeur u een keer per jaar vrijgeven. Het moet dan wel om de enige gezinsvakantie in dat jaar gaan.

Verder zijn er mogelijkheden voor verlof bij bijzondere en gewichtige situaties. U leest er mee over onder: http://www.rblgooi.nl

Vrijaf formulier.pdf