Vakantierooster

​2018 - 2019                                                                                  


Herfstvakantie                  22 oktober 2018 t/m 26 oktober 2018                              
Studiedag                          29 oktober 2018
Kerstvakantie                    21 december 2018 t/m 4 januari 2019
Studiedag                          30 januari 2019
Studiedag                          15 februari 2019
Voorjaarsvakantie             18 februari 2019 t/m 22 februari 2019
Studiedag                           27 maart 2019
Goede vrijdag                    ​19 april 2019
Pasen                                  21 en 22 april 2019
Meivakantie                        23 april 2019 t/m 3 mei 2019
Hemelvaart                         30 en 31 mei 2019
Studiedag                           24 mei 2019
Pinsteren                             9 t/m 11 juni 2019
Zomervakantie                   12 juli t/m 23 augustus 2019

Aanvraag extra vakantie en verlof

Kinderen zijn vanaf hun 5de jaar leerplichtig en ongeoorloofd schoolverzuim is strafbaar. Wij verzoeken u de vakanties te plannen volgens het vakantierooster. Mocht u buiten de schoolvakanties op vakantie willen dan dient u hiertoe een verzoek in te dienen.

Een formulier is bij de directeur van de school te verkrijgen of hieronder te downloaden. Vakanties onder schooltijd zijn alleen mogelijk als door de specifieke aard van uw beroep, het gezin niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kan. In dat geval mag de directeur u een keer per jaar vrijgeven. Het moet dan wel om de enige gezinsvakantie in dat jaar gaan.

Verder zijn er mogelijkheden voor verlof bij bijzondere en gewichtige situaties. U leest er mee over onder: http://www.rblgooi.nl


Verlofformulier AugA4_v3.pdf