Vakantierooster


2019 - 2020                                                                                   

Studiedag                          18 oktober 2019
Herfstvakantie                  21 oktober 2019 t/m 25 oktober 2019                               
Studiedag                          6 november 2019
Studiedag                          25 november 2019 
Kerstvakantie                    20 december 2019 t/m 3 januari 2020
Studiedag                          29 januari 2020
Studiedag                          14 februari 2020
Voorjaarsvakantie             17 februari 2020 t/m 21 februari 2020 
Pasen                                  9 t/m 13 april 2020
Meivakantie                        20 april 2020 t/m 5 mei 2020
Hemelvaart                         21 en 22 mei 2020
Pinksteren                           31 mei 2020 en 1 juni 2020
Studiedag                            2 juni 2020
Studiedag                            22 juni 2020
Zomervakantie                   3 juli t/m 14 augustus 2020

Aanvraag extra vakantie en verlof

Kinderen zijn vanaf hun 5de jaar leerplichtig en ongeoorloofd schoolverzuim is strafbaar. Wij verzoeken u de vakanties te plannen volgens het vakantierooster. Mocht u buiten de schoolvakanties op vakantie willen dan dient u hiertoe een verzoek in te dienen.

Een formulier is bij de directeur van de school te verkrijgen of hieronder te downloaden. Vakanties onder schooltijd zijn alleen mogelijk als door de specifieke aard van uw beroep, het gezin niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kan. In dat geval mag de directeur u een keer per jaar vrijgeven. Het moet dan wel om de enige gezinsvakantie in dat jaar gaan.

Verder zijn er mogelijkheden voor verlof bij bijzondere en gewichtige situaties. U leest er meer over onder: http://www.rblgooi.nl


Verlofformulier AugA4_v3.pdf