Afgelopen jaren hebben veel ouders meegeholpen met het ophalen voor het oud papier. Dit inzamelen van het oud papier leverde jaarlijks veel geld op.

Met dit geld hebben we veel leuke activiteiten, uitjes en andere extra's mogelijk kunnen maken. Daarom nogmaals via deze weg ouders bedankt voor jullie inzet de afgelopen jaren mede namens alle kinderen van de Augustinusschool.