Binnen onze school beschikken we over een eigen Leeskliniek. Deze is bedoeld voor leerlingen waarbij het lezen moeilijk op gang komt. De  Leeskliniek vindt 2x per week, in een individuele situatie plaats. Het doel van de Leeskliniek is om een nieuwe impuls aan het technisch lezen te geven, zodat de leerling, nadat de behandeling afgerond is, weer gemotiveerd op eigen kracht verder kan lezen op een adequaat niveau. 

De ervaring leert dat ouders hun kind graag willen helpen bij het lezen, maar vaak niet goed weten hoe ze dat moeten aanpakken. De Leeskliniek-specialist biedt de ouders gerichte oefenmaterialen. Het meewerken van de ouders is een voorwaarde om in de Leeskliniek geplaatst te worden. Uitgangspunt voor plaatsing in de Leeskliniek is 'vroegtijdige interventie'. Vooral voor kinderen in de groepen 3, 4 en 5 is deze voorziening in het leven geroepen.​

 

Procedure

Voor de behandeling in de Leeskliniek gaat de volgende procedure gelden:

1. De groepsleerkracht overlegt met de intern begeleider of een leerling op de wachtlijst voor de Leeskliniek geplaatst moet worden. De groepsleerkracht stelt de ouders hiervan op hoogte via een e-mail of persoonlijk.

2. Zodra er een plaatsje vrijkomt binnen de Leeskliniek, nodigt de Leeskliniek-specialist de ouders + de leerling uit voor een gesprek waarin de werkwijze van de Leeskliniek wordt toegelicht.

3. Ouders gaan bij plaatsing binnen de Leeskliniek akkoord met de dagelijkse ondersteuning van hun kind bij het thuiswerk.

4. Tijdens de eerste les wordt de leerling getoetst om zo het exacte niveau te bepalen. De Leeskliniek-specialist achterhaalt waar de 'problemen' liggen.

5. Na 10 lessen volgt een toetsing en tussenevaluatie, de Leeskliniek-specialist maakt hiervan een verslag in tweevoud (voor ouders en leerkracht). Eén van de ouders wordt uitgenodigd om een les bij te wonen.

6. Na circa 25 lessen volgt een tweede toetsing, tussenevaluatie en verslag.