In de schoolgids vindt u uitgebreide informatie over het overblijven. 

Korte samenvatting:

  • Het overblijf wordt door BINK Kinderopvang georganiseerd samen met het team en heet voortaan Tussen Schoolse Opvang (TSO). De opvang vindt op school plaats en duurt van 12.00 tot 13.15 uur.
  • De TSO is vrije tijd voor de kinderen, geen verlenging van de schooldag.
  • ​Het doel van de TSO is om kinderen tussen de middag de gelegenheid te bieden in een veilige en ontspannen omgeving te eten, uit te rusten en met elkaar te spelen.
  • Iedereen kan gebruik maken van de TSO. Ouders kunnen een abonnement nemen door in te schrijven in het 'boxensysteem' van de school. Men kan intekenen op een overblijf Box A, B, C of D.
  • Incidenteel overblijven is mogelijk met een strippenkaart. Het inschrijfformulier is op school verkrijgbaar. Vanaf 13.00 uur zijn er leerkrachten op het plein aanwezig en eindigt de TSO.
  • De kinderen eten bij de leerkrachten in de klas. De pedagogisch medewerkers van BINK verzorgen een animatieprogramma met de kinderen.
  • De coördinator van BINK maakt de planning, doet de administratie en de communicatie tussen de pedagogisch medewerkers van BINK en de school.
  • Bij slecht weer spelen de kinderen in hun eigen klaslokaal, speelzaal of in de hal.
  • U kunt rechtstreeks contact opnemen met BINK via TSO-Augustinus@binkkinderopvang.nl

​Vragen en klachten met betrekking tot het overblijven kunnen worden neergelegd bij Vincent Blokker.
Na de herfstvakantie zal dit vervallen en gaan we over op een continurooster.
 ​