Wat doen we​ in groep 1-2​

In de kleutergroepen werken we met de methode: Schatkist. Binnen deze methode komen verschillende thema`s aan de orde. Een thema begint altijd met een ankerverhaal. De verwerking sluit aan op dit verhaal. U kunt dan denken aan creatieve vaardigheden, werkbladen, computerspellen, vrij spel in de verschillende hoeken en muziek.

Per thema wordt een nieuwe letter aangeboden en nieuwe woorden om de woordenschat te vergroten. Bij de verdere taalontwikkeling besteden wij aandacht aan: rijmen, lettergrepen klappen, beginklank en eindklank. Dit oefenen de kinderen met ontwikkelingsmateriaal en op de computer en tablet.

Bij de rekenontwikkeling besteden we aandacht aan:   
Groep 1: cijfers 1 t/m 10; begrippen zoals veel/weinig, groot/klein enz.                                                               
Groep 2: cijfers 1 t/m 20; begrippen zoals meest/minst, meer/minder, 1 meer/1minder, voorste-achterste enz. Ook dit gaan de kinderen oefenen met ontwikkelingsmateriaal, computerspellen en tablet.

De kinderen krijgen elke dag bewegingsonderwijs. Dit kan zowel binnen als buiten zijn. Te denken valt aan klimmen-klauteren, spelles, dans-muziekles.

Twee keer per week krijgen de kinderen Engelse les in de vorm van liedjes, verhalen, digibordspelletjes en verwerking in kleine groepjes. En gedurende de dag wordt er met verschillende activiteiten Engels gepraat. Bijvoorbeeld bij het eten en drinken, de weekwijzer, als ze de jassen moeten halen etc. 

Wekelijks komt catechese aan de orde. Aan het begin van het jaar is er een openingsviering, en aan het einde een slotviering.  ​