Wat doen we​ in groep 1-2​

In de kleutergroepen werken we met IEYC (international early years curriculum. Binnen verschillende thema's gaan de kinderen spelenderwijs en ontdekkend aan de slag met de leerdoelen.

Per thema wordt een nieuwe letter aangeboden en nieuwe woorden om de woordenschat te vergroten. Bij de verdere taalontwikkeling besteden wij aandacht aan: rijmen, lettergrepen klappen, beginklank en eindklank. Dit oefenen de kinderen met ontwikkelingsmateriaal en op de computer en tablet.

Bij de rekenontwikkeling besteden we aandacht aan:   
Groep 1: cijfers 1 t/m 10; begrippen zoals veel/weinig, groot/klein enz.                                                               
Groep 2: cijfers 1 t/m 20; begrippen zoals meest/minst, meer/minder, 1 meer/1minder, voorste-achterste enz. Ook dit gaan de kinderen oefenen met ontwikkelingsmateriaal, computerspellen en tablet.

De kinderen krijgen elke dag bewegingsonderwijs. Dit kan zowel binnen als buiten zijn. Te denken valt aan klimmen-klauteren, spelles, dans-muziekles. Op de donderdag krijgen ze gym van de vakleerkracht in de grote gymzaal.

Twee keer per week krijgen de kinderen Engelse les in de vorm van liedjes, verhalen, digibordspelletjes en verwerking in kleine groepjes. En gedurende de dag wordt er met verschillende activiteiten Engels gepraat. Bijvoorbeeld bij het eten en drinken, de weekwijzer, als ze de jassen moeten halen etc.

Om de harmonie in de groep goed op te zetten en te waarborgen hebben we 2x per week Kanjerlessen, daarnaast komt Kanjertraining gedurende de dag regelmatig ter sprake.
Hoe gaan we met elkaar om, wat kan je doen als er iets gebeurt wat jij niet wilt? Hoe gaan we met het materiaal om, hoe helpen we elkaar.
 
Wekelijks komt catechese aan de orde. Aan het begin van het jaar is er een openingsviering, en aan het einde een slotviering.  ​