Wat doen we in groep 4​

In groep 4 komen er o.a. een aantal nieuwe vakken aan bod. De leerlingen gaan nu werken met de methodes voor taal, spelling en begrijpend lezen. In het begin van het schooljaar zal dit nog veel onder begeleiding van de leerkracht gebeuren maar op den duur wordt er steeds meer zelfstandigheid van de leerlingen verwacht. Het schrijven in de schriften is ook nieuw voor de leerlingen. In groep 3 werd er hoofdzakelijk in werkboekjes gewerkt en nu krijgen de leerlingen voor ieder vak een apart schriftje. Daarnaast leren de leerlingen de hoofdletters schrijven, zodra de hoofdletter aangeboden en geoefend is moet de leerling deze hoofdletter ook toepassen. Na de kerstvakantie krijgen alle leerlingen een vulpen.

In groep 3 werd er uiteraard veel aandacht besteed aan het leren lezen. In groep 4 zal het technisch lezen verder worden uitgebreid met de nieuwe methode "Station Zuid". We lezen iedere dag een tekst en maken een les in een werkschrift. Vanuit de methode worden de lessen op verschillende niveaus aangeboden. Er zijn *, ** en *** lessen voor de gevorderde lezer. Daarnaast kunnen de leerlingen met het computerprogramma van 'Station Zuid' oefenen. Verder worden er ook begrijpend lezen lessen aangeboden. We gebruiken hiervoor de lessen uit 'Nieuwsbegrip' en de methode 'Lees Aardig'.


Met taal is werken we met de nieuwe versie van Taal Actief. Deze methode vraagt van de kinderen een hoger denk- en handelingsniveau. Er wordt gewerkt in werkboekjes, maar ook in gewone schriftjes, waarbij het belangrijk is netjes en duidelijk leesbaar te schrijven.

Op het gebied van rekenen gaan de leerlingen grote sprongen maken. De plus- en minsommen tot 10 moeten nu geautomatiseerd zijn en deze moeten de leerlingen op tempo kunnen maken. We gaan dit uitbreiden met de sommen tot 20 (op tempo). Vervolgens gaan we ook de plus- en minsommen tot 100 oefenen. De tafels van 1 t/m 6 en de tafel van 10 worden dit jaar aangeboden en aan het einde van het jaar moeten de leerlingen deze sommen op tempo kunnen maken. Daarnaast oefenen we met het geld rekenen (centen en hele euro`s), het klok kijken (analoog en digitaal) en de leerlingen maken kennis met de liter, meter en kilo. Deze laatste onderdelen kunnen thuis ook goed besproken en geoefend worden.

Gynzy
Dit schooljaar starten de kinderen ook met het werken in Gynzy. Dit geldt voor de vakken spelling en rekenen. De kinderen oefenen de aangeboden leerstof digitaal in. Daarnaast kunnen de kinderen op eigen niveau verder oefenen in de werelden. Gynzy werkt adaptief, dus past zich aan bij het niveau van de leerling.

​Kortom; er wordt veel geleerd en gedaan in groep 4! Kom gerust na schooltijd eens binnen wandelen om de prestaties van de leerlingen te bekijken.