Wat doen we in groep 4

In groep 4 komt een aantal nieuwe vakken aan bod. De leerlingen gaan nu werken met methodes voor taal, spelling en begrijpend lezen. In het begin van het schooljaar zal dit nog veel onder begeleiding van de leerkracht gebeuren, later wordt er steeds meer zelfstandigheid van de leerlingen verwacht. Het schrijven in de schriften is ook nieuw. In groep 3 werd er hoofdzakelijk in werkboekjes gewerkt, nu krijgen de leerlingen voor ieder vak een apart schriftje. Daarnaast leren de leerlingen de hoofdletters schrijven, zodra de hoofdletter aangeboden en geoefend is gaat de leerling deze hoofdletter ook toepassen. Na de kerstvakantie krijgen alle leerlingen een vulpen.

In groep 3 werd er veel aandacht besteed aan het leren lezen. In groep 4 zal het technisch lezen verder worden uitgebreid met de methode Station Zuid. We lezen iedere dag een tekst en maken een les in een werkschrift. Ook is er iedere week een les leesbevordering, waarin we op verschillende manieren ingaan op het nut en het plezier van lezen. Verder worden er begrijpend lezen lessen aangeboden. We gebruiken hiervoor de lessen uit 'Nieuwsbegrip' en de methode 'Lees Aardig'.

Met taal werken we met de methode Taalactief. Deze methode vraagt van de kinderen een hoger denk- en handelingsniveau. Er wordt gewerkt in werkboekjes, maar ook in gewone schriftjes, waarbij het belangrijk is netjes en duidelijk leesbaar te schrijven.

Ook op het gebied van rekenen gaan de leerlingen grote sprongen maken. De plus- en minsommen tot 10 zijn geautomatiseerd en deze kunnen de leerlingen vlot maken. We gaan dit uitbreiden met de sommen tot 20. Vervolgens gaan we ook de plus- en minsommen tot 100 oefenen. Alle tafels tot 10 komen dit jaar aan bod en aan het einde van het jaar kunnen de leerlingen deze sommen op tempo maken. Met de methodesoftware kunnen de kinderen het automatiseren extra oefenen.

Daarnaast oefenen we met geldrekenen (centen en hele euro`s), klokkijken (analoog en digitaal) en de leerlingen maken kennis met de liter, de meter en de kilo. Deze laatste onderdelen kunnen thuis ook goed besproken en geoefend worden.

Tijdens de IPC-lessen (International Primary Curriculum) werken we aan diverse thema’s. Vanuit dit thema komen verschillende vakgebieden aan bod: aardrijkskunde, geschiedenis, beeldende vorming, ICT, natuur en techniek.

Twee keer per week staat het vak Engels op het programma. Kinderen leren nieuwe woorden en korte zinnetjes aan de hand van verschillende lesactiviteiten, zoals spelletjes, filmpjes, liedjes, puzzels etc. De inhoud van de lessen Engels sluit aan op de thema’s van IPC.

We werken op school met de methode “Kanjertraining”. Met de lessen uit deze methode streven we naar een veilige en gezellige sfeer in de groep, waarbij respect en aandacht hebben voor elkaar belangrijke onderdelen zijn.

Twee keer per week, op donderdag en vrijdag, hebben de kinderen gymnastiek in de gymzaal. De lessen worden verzorgd door een gymleerkracht. Kinderen dragen hierbij sportkleding en gymschoenen.

Kortom, er wordt veel geleerd en gedaan in groep 4!