Augustinusschool

Wat doen we in groep 6

Groep 6 is een belangrijk schooljaar, we leren veel nieuwe dingen! Bij rekenen leren wij onder andere werken met breuken en bij taal zijn de persoonsvorm en het onderwerp nieuw. Ook gaan we aan de slag met afkortingen en leren wij hoe we een boekbespreking moeten houden en een werkstuk moeten maken. 

Twee keer per week oefenen wij Engels. Soms aan de hand van spelletjes, liedjes of filmpjes maar ook moeten wij zelf korte tekstjes lezen of Engelse zinnen opschrijven. Onze lessen Engels sluiten aan bij het thema van APC; een combinatie van de verschillende zaakvakken geïntegreerd in een thema. Te denken aan: ‘De weg van het afvalwater, de tijd van vorsten en regenten of bijvoorbeeld ‘planten en dieren’. 

Op school werken wij met de Kanjertraining. Tijdens deze lessen leren wij op een leuke manier hoe we met elkaar om moeten gaan en zorgen we voor een gezellige en veilige sfeer in de klas. Dit jaar zullen we proberen ons Kanjerdiploma te halen. Wij kunnen al op een goede manier met elkaar omgaan, maar we moeten hiermee blijven oefenen! 

Om steeds verantwoordelijker en taakgerichter met ons werk om te leren gaan, werken we met een weektaak. Op de weektaak staan een aantal opdrachten die wij in een week af moeten maken. Hieraan kunnen wij werken op momenten dat we de gegeven les al af hebben en kunnen dus zo zelf ons werk kiezen en indelen. Vaak zijn dit opdrachten op de computer, een leerspel, een herhalingsblad van verkeer, een rekenopdracht of een werkblad van bijvoorbeeld taal of spelling. 

Ook maken wij dit schooljaar de start met huiswerk. De kinderen leren thuis voor een topografie toets en krijgen met regelmaat een werkblad taal, rekenen, spelling of begrijpend lezen mee naar huis. Dit schooljaar gaan we voor het eerst een spreekbeurt houden en een werkstuk maken.​