Wat doen we in groep 7​​

Rekenen: In groep 7 ligt het accent op breuken, kommagetallen en procenten. Daarnaast wordt er geoefend met cijferend rekenen (+/-/:/x) en het metriek stelsel. 

Taal: Er is veel aandacht voor het onderscheiden van verschillende woordsoorten. Voor begrijpend lezen maken we gebruik van de methode Nieuwsbegrip. Dit zijn begrijpend lezen teksten over actuele gebeurtenissen in de wereld. Ook werken we dit jaar weer met de methode Blits, voor studievaardigheden. 

Spelling: In groep 7 worden de bekende spellingregels herhaald en geoefend met moeilijkere woorden. Werkwoordspelling wordt uitgebreid naar tegenwoordige tijd, verleden tijd en voltooide tijd. 

APC: We werken ook dit jaar thematisch en proberen de verschillende vakgebieden (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek, tekenen, knutselen en muziek) binnen dit thema te integreren. 

Engels: De kinderen krijgen lessen in het Engels van onze ‘native speaker’, Miss Katie, en van de eigen leerkracht. Twee keer in de week wordt er aandacht besteed aan Engels. De eerste les wordt het onderwerp gekoppeld aan het APC thema en de tweede les worden verschillende vaardigheden geoefend zoals lezen, schrijven en spreken. 

Kanjertraining: We herhalen we nu regels en afspraken die de leerlingen in voorgaande jaren hebben geleerd. We blijven vertrouwensopdrachten doen in de klas. 

Verkeer: In de loop van het jaar gaan we ons voorbereiden op het schriftelijk verkeersexamen en het praktijkexamen. 

En verder in groep 7: - Er wordt 2 keer per week huiswerk meegegeven, dit kan maakwerk en leerwerk (APC/ topo) zijn. - Elke huiswerk dag, dinsdag en vrijdag, moet de map en agenda op school zijn. - Elk kind houdt in groep 7​ een spreekbeurt. Verder maakt ieder kind een werkstuk.​