Wat doen we in gro​​​e​​​​​p 8

Bij rekenen ligt het accent op breuken, kommagetallen en procenten. Daarnaast wordt er geoefend met cijferend rekenen en met grote getallen.

Bij Taal is er  veel aandacht voor het onderscheiden van verschillende woordsoorten. Voor begrijpend lezen maken we gebruik van Nieuwsbegrip.​ Ook werken de leerlingen met de methode Blits voor studievaardigheden.

Voor spelling worden bekende spellingregels herhaald en geoefend met moeilijkere woorden. Nieuw in groep 8 is bij werkwoordspelling het ​bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord.

 

Bij APC werken we ook dit jaar weer thematisch. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het thema voortgezet onderwijs waarbij de kinderen informatie krijgen over welke soorten onderwijs ze kunnen gaan volgen en zullen we scholen gaan bezoeken.​Maar ook het thema tweede wereldoorlog waar we een bezoek zullen brengen aan het verzetsmuseum.

Ook proberen we Engels aan te laten sluiten bij de APC thema’s. Miss Katie komt op dinsdag 45 minuten in de klas voor de Engelse lessen​.

Voor de kanjertraining houden we ons vooral bezig om de regels actueel te houden en ervoor te zorgen dat we de kinderen voorbereiden op het VO waar weer andere problemen gaan spelen.

​Naast al deze dingen hebben we in groep 8 ook twee keer per week maakwerk als huiswerk en krijgen we af en toe ook nog leerwerk op. Hiervoor moeten de leerlingen elke dinsdag en donderdag hun map en agenda op school hebben. Daarnaast houden ze een spreekbeurt over zichzelf en een werkstuk over een klasgenoot. ​​

 
​​