Op de Augustinusschool vinden we naast de reguliere vakken ook het bewegen erg belangrijk. Dat is één van de redenen waarom we een vakleerkracht hebben die de lessen bewegingsonderwijs verzorgt.

Er worden afwisselend lessen spel, turnen, atletiek, stoeien en bewegen op muziek gegeven. Tijdens deze lessen worden de leerlingen bewegingscompetenter. Naast het aanleren van deze vaardigheden, streven we ook er ook naar om de leerlingen beter te leren samenwerken en willen we sportief gedrag stimuleren. Op dinsdag besteedt iedere groep extra tijd aan een sportieve spelactiviteit met de hele groep op het schoolplein. 

Daarnaast worden er ook momenten gepakt om met de kinderen tussen de lessen door even 5 minuten te ontspannen. Dit doen we met energizers of andere activiteiten waarbij de kinderen even kort bewegen en daarna weer geconcentreerd aan de slag kunnen.​

Jaarlijks organiseren we meerdere clinics zodat de kinderen kunnen kennis maken met meerdere sporten. Groep 7 neemt deel aan de Engelse sportdag op Laer&Berg.  Ook wordt er een sportonderdeel gedaan tijdens de Augustinus Ateliers.

In onze speelzaal hebben wij een Lü​ interactive playgroud hangen. Dit is een systeem wat een hele muur interactief maakt. Door gebruik van licht en geluid wordt het voor de kinderen heel aantrekkelijk om hiermee te werken. De kinderen kunnen met Lü op een leuke en interactieve manier bewegend leren wat wij als school erg belangrijk vinden.