De Augustinusschool geeft een deel van de lessen in het Engels. Dit start al bij de kleuters. Kinderen hebben al op jonge leeftijd het vermogen om spelenderwijs talen te leren. Het doel van ons Early English is dat kinderen zich veilig voelen bij het horen en spreken van de Engelse taal. Wanneer kinderen op jonge leeftijd in aanraking komen met de Engelse taal, zullen zij ook in de toekomst met minder terughoudendheid andere vreemde talen leren. We zoeken in ons onderwijs naar een verbinding tussen Nederlandse content en het Engels.

Native speaker

Iedere dinsdag verzorgt de native speaker miss Katie de lessen Engels in verschillende groepen. Naast spreken en luisteren wordt ook aandacht besteed aan het lezen en correct schrijven van woorden en zinnen.Tweetalig onderwijs is een speerpunt van ​Alberdingk​​ Thijm Scholen. In het filmpje 'Today is English Day' wordt uitgelegd wat de visie van tweetaligheid is en hoe dat er in de praktijk uit ziet.

Wat is Learning through Immersion?