ICT is belangrijk als ondersteuning van onze lessen. De vele Chromebooks en iPads in de klassen en de digitale schoolborden ondersteunen de kinderen bij de uitleg en het inoefenen van de lesstof. Hierbij kunt u denken aan het inoefenen van woorden, de tafels, cijferen en bij het maken van werkstukken en presentaties. ​


Programma's en leerlijnen

De kinderen leren bij ons op een goede manier om te gaan met de computer en welke mogelijkheden deze computers allemaal hebben. Daarnaast leren we de kinderen op een veilige manier gebruik te maken van internet. De kinderen mogen op school alleen gebruik maken van de websites die door de leerkracht worden aangedragen. In groep 6 leren alle kinderen typen met behulp van het programma Pica Typen. 

In de groepen 6 t/m 8 wordt een leergang 'mediawijsheid' aangeboden. Hier wordt de kinderen geleerd om goed en verstandig met social media om te gaan.

In de groepen 5 t/m 8 kunnen de kinderen deelnemen aan de leerlijn 'leren programmeren'. De kinderen worden hiervoor geselecteerd door de leerkracht. De kinderen die hier aan deelnemen gaan één dinsdag in de twee weken naar de Techspace om daar aan de slag te gaan met programmeren.​

​Alberdingk​ Thijm Scholen

Wij bestempelen onze school als ‘vooruitstrevend’. Wij worden daarbij ondersteund door Alberdingk Thijm Scholen. Kijk hier voor alle projecten die vanuit he​t Techspace van ​Alberdingk Thijm Scholen worden gerealiseerd op de diverse scholen. ​​