​De Kanjertraining heeft tot doel sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag te voorkomen of te verminderen en het welbevinden bij kinderen te vergroten. Met andere woorden: we willen een veilige sfeer in school creëren.

Kanjertraining helpt om problemen bespreekbaar te maken en te zoeken naar oplossingen die goed zijn voor alle partijen. De kanjerlessen gaan uit van de positieve eigenheid van het kind, dat het verlangen heeft het goed te doen. Als fundament voor de Kanjertraining gelden de regels die horen bij de kanjertraining:

1.         we vertrouwen elkaar

2.         we helpen elkaar

3.         we lachen elkaar niet uit

4.         ​je speelt niet de baas

5.         niemand is zielig

De Kanjertraining bevat lessen die wekelijks gegeven worden gedurende het hele schooljaar. De aanpak van de Kanjertraining komt tot uiting in leerkracht- en leerlinggedrag dat erop gericht is om bovenstaande doel te bereiken.

De training (les) bestaat o.a. uit het oefenen van sociale vaardigheden, waaronder het omgaan met pesten, rollenspellen met behulp van vier petten, handpoppen met petjes, feedback geven aan elkaar en vertrouwensoefeningen.​