Wat is leren programmeren?​

De kunst van het programmeren kun je al ontdekken in het basisonderwijs. Bij het woord programmeren denken veel mensen aan moeilijke formules typen op een computer om zo een programma te laten werken.

Programmeren is echter een heel breed concept dat van vele kanten benaderd kan worden. Ons dagelijks leven zit vol met programma's. Denk maar aan alle activiteiten die je 's ochtends in een bepaalde volgorde uitvoert voor je van huis gaat. Ook in veel apparaten om ons heen zijn programma's belangrijk om ze goed te laten functioneren. De wasmachine en de verwarmingsthermostaat zijn hiervan duidelijke voorbeelden. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk de computer. Voor alles wat je met een computer kunt doen zijn programma's geschreven, of het nu gaat om teksten schrijven, het bewerken van foto's of het spelen van games.

In deze lessenserie maken leerlingen kennis met vele toepassingen van programmeren. Het op jonge leeftijd beginnen met programmeren helpt leerlingen om meer gestructureerd te denken; het bereidt hen voor op een (school)carrière​ in de technische vakken en het biedt leerlingen de mogelijkheid om zichzelf intellectueel te ontwikkelen.

 

​Wie doen er aan mee?

De lessen van Leren Programmeren zijn bedoeld voor jongens en meisjes van de groepen 5 t/m 8 van alle basisscholen van Alberdingk Thijm Scholen. De kinderen die er van onze school naar toe gaan zijn geselecteerd door de leraren en de directeur. Na deze selectie wordt een beperkt aantal leerlingen uitgenodigd om aan de cursus deel te nemen.