De Augustinusschool is een basisschool in de wijk Kerkelanden.

Contactmomenten tussen ouders en school ​

Naast de contactmomenten bij het binnenkomen en naar huis gaan vinden er gesprekken plaats waarin we samen overleggen over het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind. Drie keer per jaar zijn er oudergesprekken. In de eerste weken van het schooljaar is er een informatieavond en is er een startgesprek. Naast deze vaste contactmomenten is er altijd gelegenheid om een afspraak te maken met de leerkracht.

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de Augustinusschool, de Koerier, wordt elke drie tot vier weken op vrijdag via Parro verzonden naar de ouders. De verschillende geledingen van de school, team, ouderraad, medezeggenschapsraad en bestuur geven daarin voor de ouders relevante informatie omtrent het reilen en zeilen van de school. De nieuwsbrief is ook op deze website te vinden.