Zoals u begrijpt kosten alle hieronder genoemde activiteiten geld. Geld dat vanuit de school en de overheid niet beschikbaar is. Vandaar dat wij om een ouderbijdrage vragen en grote belangrijkheid geven aan de maandelijkse krantenactie. De ouderbijdrage is een vast bedrag per kind, en is inclusief het schoolreisje en schoolkamp. De ouderbijdrage is geen verplichte bijdrage. Als u ervoor kiest om de ouderbijdrage niet te betalen zult u worden gevraagd om deze activiteiten apart te voldoen. Dit om het eerlijk te houden voor de ouders die wel ouderbijdrage betalen.

Wat wordt er allemaal gedaan van de ouderbijdrage? Onder andere: 

* Eten en drinken voor de kinderen tijdens alle (sport)activiteiten
* Het huren van sport- en spelattributen voor bijvoorbeeld de leukedingendag en het zomeravondfeest
* Sinterklaas op school inclusief de cadeaus voor de groepen 1 t/m 4
* Aanschaf materiaal voor versieringen 
* De afscheidsmusical van groep 8
* Schoolkamp groep 8
* Het schoolreisje 
* Excursies

​De ouderbijdrage voor 2023-2024 bedraagt € 65,- per kind.

U kunt de ouderbijdrage op de volgende manieren betalen:

- Bij de start van het schooljaar ontvangt u een mail met een betaalverzoek voor de ouderbijdrage voor het schooljaar. Onze school maakt gebruik van WIS-collect voor de inning van de ouderbijdrage en kan via IDEAL betaald worden.

* Regelt u de betaling zelf? Dan ontvangt u een factuur en kunt u het bedrag overmaken op rekeningnummer NL19RABO0130096598 t.n.v. Augustinusschool Hilversum o.v.v. ouderbijdrage en de naam en groep van uw kind(eren).


Wij verzoeken u te betalen vóór 15 december 2023 .

Als het betalen van de ouderbijdrage om wat voor reden voor u een probleem is, neem dan contact op met Vincent Blokker (directeur). DOEN!