Meedenken

In de vergaderingen van de ouderraad komen onderwerpen naar voren die vanuit de invalshoek van ouders om aandacht vragen. De ouderraadsleden zijn alert op zaken die spelen op school. De leden brengen deze onderwerpen naar voren in de ouderraadsvergadering, waar ook vertegenwoordigers van de school aanwezig zijn. De ouderraad is voor de school dus een belangrijke informatiebron. Op deze wijze denkt de ouderraad mee, adviseert de directie van de school, of speelt onderwerpen door naar de medezeggenschapsraad (MR) van de school. De ouderraad gebruikt de Koerier en de website van de school om ouders te informeren over haar activiteiten en onderwerpen die besproken zijn in de maandelijkse vergaderingen.  ​​

Meedoen

De ouderraad is belangrijk voor de participatie van ouders bij de school. De ouderraad organiseert en ondersteunt een breed scala aan activiteiten en werkt nauw samen met het team en de evenementencommissie. Denk hierbij aan de activiteiten rond de feestdagen (Sinterklaas, Kerst, Pasen), de buitenschoolse activiteiten die in schoolverband plaatsvinden (waaronder voetbal, basketbal, spieren voor spieren cityrun, zwemmen, avondvierdaagse), de krantenactie en het organiseren van de infoavond voor ouders etc. Verder ondersteunen zij de evenementencommissie met Leukedingendag en het zomeravondfeest.

Hoe is de ouderraad georganiseerd?

De ouderraad bestaat uit acht leden. De ouderraad heeft een voorzitter (Melanie van Oploo), een secretaris (Caroline Oostveen-Verseyden) en een penningmeester (Dagmar van der Lans​). Zij worden geselecteerd en gekozen door de ouderraadsleden. De voorzitter voert regelmatig overleg met de voorzitter van de Medezeggenschapsraad en de directeur van de school en bereidt de vergadering inhoudelijk voor met de secretaris en de penningmeester. De secretaris stuurt de stukken rond en bewaakt de jaarplanning. Bij haar kunnen onderwerpen aangemeld worden ter behandeling in de vergadering. De penningmeester verzorgt het beheer van de vrijwillige ouderbijdrage. Jaarlijks wordt aan het begin van het schooljaar een begroting opgesteld. Volgens deze begroting wordt gewerkt. De penningmeester maakt aan het begin en het eind van het schooljaar een financieel verslag van haar activiteiten.

 

Wie zitten er in de ouderraad?​

Voorzitter                Melanie van Oploo
Secretaris                Caroline Oostveen
Penningmeester     Dagmar van der Lans

Leden:

Patricia Meijer (Coördinator​ krantenactie en luizenpluizen)
​Monique Pannen
Tim van Althuis
Marieke Jansen
Ellen van 't Klooster​

​De krantenactie 

Elke tweede donderdag van de maand lopen ouders mee met de krantenactie. Het kost maar twee uurtjes tijd, het is hartstikke gezellig en voor een hapje en een drankje na afloop wordt gezorgd. Met de krantenactie halen we op jaarbasis zo’n 8.000 euro op. Met dit geld maken we een hoop extra mogelijk. Het team heeft aangegeven een deel van de opbrengsten  te willen gebruiken voor de verdere aanschaf van ​ICT middelen, nieuwe prikborden voor Engels en een nieuw schoolbankje om de boom op het schoolplein. 

Oproep aan alle ouders:
Loop een avond mee met de krantenactie in de wijk Kerkelanden. Geef u nu op bij de OR (or@augustinusschool.nl) of ​Patricia Meijer, coördinator krantenactie (patricia.langhorst@live.nl​).

 

Als u vragen heeft? 

Wij hopen dat u zo allemaal voldoende informatie heeft gekregen over de ouderraad. Heeft u nog ideeën of suggesties voor activiteiten en evenementen? Meld het ons via e-mail, or@augustinusschool.nl of spreek ons aan op het schoolplein. En natuurlijk hopen wij vooral dat u ook dit jaar weer mee komt helpen tijdens een van de activiteiten. Met name tijdens de maandelijkse krantenactie! 

Tot ziens in de wijk of op het schoolplein!

 

Foto impressie